ข้อมูลโรงเรียน

www.mutitar.com

 

อาจารย์ พนมพร  ตั้งศรีวงษ์  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

การศึกษา

- จบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต การพยาบาลและผดุงครรภ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2522

- ในอนุญาตที่ ผ.๒๓๖๓๙ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผน ปัจจุบัน ในสาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์

- ใบอนุญาตที่ บ.ภ.๑๖๐๐๗ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ในสาขา เภสัชกรรม

 

ประวัติการทำงาน

- พยาบาลวิชาชีพ ตึก  ICU โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นเวลากว่า 10 ปี 

- ผู้รับใบอนุญาต, ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์ เชียงใหม่ เป็นเวลากว่า 18 ปี

- เจ้าของกิจการ ศูนย์พยาบาลอินเตอร์เนอสซิ่งโฮม เชียงใหม่ รับดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  เป็นเวลากว่า 20 ปี

 

โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์

     อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในดีเด่น ครบ 12 มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก 9 ปีซ้อน ประจำปี 2552 , 2555 และ 2558 เปิดสอนหลักสูตร "พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล สาขา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ"  โดยเรามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถที่จะเข้าทำงานในโรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เมื่อนักศึกษาจบแล้วสามารถทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

     โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์ ขออนุญาตจัดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปี โดยมี คุณพนมพร ตั้งศรีวงษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้บริหารของโรงเรียน ซึ่งทำงานแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่จบแล้วมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

    

        

ทำไมจึงต้องเลือกมาเรียนที่โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์

1. สอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์  

    - ผู้อำนวยการ จบปริญญาการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากมหาลัยเชียงใหม่ 

      และทำงานแผนก ICU โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มากว่า 10 ปี

    - อาจารย์สอน หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน ประสบการณ์กว่า  20 ปี

    - อาจารย์สอน กายภาพ จบจากเทคนิคการแพทย์ มหาลัยเชียงใหม่

2. โรงเรียนได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในดีมาก ครบ 12 มาตรฐาน 9 ปีซ้อน ประจำปี 2522 , 2555 , 2558

3. หลักสูตร 6 เดือน จบแล้วมีงานทำ

4. ค่าเล่าเรียนสามารถผ่อนชำระได้

5. มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม

6. โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์ มุ่งสอนทางด้านการพยาบาลพื้นฐานทั้งหมด และยังสอนเสริมในวิชา ผู้ช่วยเภสัชกร , ผู้ช่วยห้องยา , ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  เพื่อต้องการให้นักศึกษาที่จบแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น

- โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

- เนอสเซอรี่เด็กเล็ก , เนอสซิ่งโฮมผู้สูงอายุ

- ผู้ช่วยเภสัช ทำงานร้านขายยา

- ผู้ช่วยทันตแพทย์ ในคลีนิคทันตกรรม

- ผู้ช่วยนักกายภาพ ในคลีนิคกายภาพบำบัด

- ผู้ช่วยทางการพยาบาล ในห้องพยาบาลโรงเรียนต่างๆ

- ทำงานที่สถานเสริมความงามต่างๆ

- ทำงานเป็นผู้บริบาลทั้งในและต่างประเทศ