ดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

**โปรโมชั่น ปี 2563..ส่วนลดค่าเล่าเรียน 2,000 บาท** ทุกรุ่น ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563**

***ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเหลือ 40,000 บาท จากเดิม 42,000 บาท***

พร้อมรับของแจกฟรี!!! อีกมากมาย

 

 ***ค่าเทอมจ่ายสด ลด 7,000 บาท เหลือ 35,000 บาท......โปรแรงๆ แบบนี้อย่างพลาดนะคะ***

 

       ค่าเทอมผ่อนจ่าย 40,000 บาท แบ่งจ่ายได้เป็นงวดๆ

                                                         วันสมัครเรียน                                         5,000  บาท

                                                         ชำระงวดที่ 1 (วันเปิดเรียน)                   10,000  บาท

                                                         ชำระงวดที่ 2 (ุทุกสิ้นเดือน)                     5,000  บาท

                                                         ชำระงวดที่ 3 (ทุกสิ้นเดือน)                     5,000  บาท

                                                         ชำระงวดที่ 4 (ทุกสิื้นเดือน)                     5,000  บาท 

                                                         ชำระงวดที่ 5 (ทุกสืิ้นเดือน)                     5,000  บาท

                                                         ชำระงวดที่ 6 (ทุกสิ้นเดือน)                     5,000  บาท

                                                                   รวมเป็นเงิน                              40,000  บาท

 

ใบสมัครเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

กรุณากรอกข้อมูลใบสมัครตามความจริง