ดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

**โปรโมชั่น ปี 2564..สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนทันที 2,000 บาท** 

***เหลือค่าเล่าเรียน 40,000  บาท จากเดิม 42,000 บาท ***

พร้อมรับของแจกฟรี!!! อีกมากมาย

 

 ***ค่าเทอมจ่ายสด ลด 7,000 บาท เหลือ 35,000 บาท......โปรแรงๆ แบบนี้อย่างพลาดนะคะ***

 

       ค่าเทอมผ่อนจ่าย 40,000 บาท แบ่งจ่ายได้เป็นงวดๆ

วันสมัครเรียน                                         5,000  บาท

ชำระงวดที่ 1 (วันเปิดเรียน)                   10,000  บาท

ชำระงวดที่ 2 (ุทุกสิ้นเดือน)                     5,000  บาท

ชำระงวดที่ 3 (ทุกสิ้นเดือน)                     5,000  บาท

 ชำระะงวดที่ 4 (ทุกสิื้นเดือน)                     5,000  บาท

ชำระงวดที่ 5 (ทุกสืิ้นเดือน)                     5,000  บาท

ชำระงวดที่ 6 (ทุกสิ้นเดือน)                     5,000  บาท

            รวมเป็นเงิน                                40,000  บาท

 

ใบสมัครเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

กรุณากรอกข้อมูลใบสมัครตามความจริง