ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 42,000 บาท สามารถชำระได้ 4 วิธี

1. ชำระแบบเงินสด (รับส่วนลดทันที 2,000) เหลือค่าเทอม 40,000 บาท

2. ชำระแบบเงินผ่อน

             สมัครเรียน                                                8,000 บาท

             ชำระงวดที่ 1 (รายงานตัว+เปิดเรียน)                    10,000 บาท

             ชำระงวดที่ 2 (สิ้นเดือน)                                  6,000 บาท

             ชำระงวดที่ 3 (สิ้นเดือน)                                  6,000 บาท

             ชำระงวดที่ 4 (สิ้นเดือน)                                  6,000 บาท

             ชำระงวดที่ 5 (สิ้นเดือน)                                  6,000 บาท

             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                        42,000 บาท

3. ชำระแบบกู้เงินกับธนาคาร ธกส. 

(ผู้ปกครองเป็นสมาชิก ธกส. ลงทะเบียนครั้งแรก 10,000 บาท รับหนังสือยื่นกู้เงินกับธนาคาร ธกส.)

4. มีทุนโรงเรียนให้กู้ยืม สูงสุด 20,000 บาท

(จบทฤษฎีแล้วทำงานศูนย์พยาบาลใช้ทุนกู้ยืม)

 

นักเรียนสามารถลงทะเบียนจองที่เรียนได้ด้วตนเองที่โรงเรียน หรือ

จองที่เรียนผ่านทางธนาคาร จำนวน 10,000 บาท มาที่  

ชื่อบัญชี "โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์ "

 

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุเทพ เลขที่บัญชี 471-2-20085-0 หรือ

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 023-2-61438-7

ภาพที่เกี่ยวข้อง

www.mutitar.com