ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 42,000 บาท สามารถชำระได้ 4 วิธี

1. ชำระแบบเงินสด (รับส่วนลดทันที 7,000) เหลือค่าเทอม 35,000 บาท

2. ชำระแบบเงินผ่อน (สมัครเรียนวันนี้ ลดค่าเทอมทันที 2,000 บาท เหลือ 40,000 บาท)

             สมัครเรียน                                                     5,000 บาท

             ชำระงวดที่ 1 (วันเปิดเรียน)                          10,000 บาท

             ชำระงวดที่ 2 (ทุกสิ้นเดือน)                            5,000 บาท

             ชำระงวดที่ 3 (ทุกสิ้นเดือน)                            5,000 บาท

             ชำระงวดที่ 4 (ทุกสิ้นเดือน)                            5,000 บาท

            ชำระงวดที่ 5 (ทุกสิ้นเดือน)                            5,000 บาท

            ชำระงวดที่ 6 (ทุกสิ้นเดือน)                            5,000 บาท

                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                  40,000 บาท

3. ชำระแบบกู้เงินกับธนาคาร ธกส. 

(ผู้ปกครองเป็นสมาชิก ธกส. ลงทะเบียนครั้งแรก 5,000 บาท รับหนังสือยื่นกู้เงินกับธนาคาร ธกส.)

4. มีทุนโรงเรียนให้กู้ยืม สูงสุด 20,000 บาท

     เงื่อนไข  เรียนทฤษฎีจ่าย 20,000 บาท (สมัครเรียน 5,000 บาท ระหว่างเรียน 3 เดือนๆ 5,000 บาท )

                   - ภาคปฏิบัติ ฝึกงานกับศูนย์พยาบาล ได้รับเงินเดือนๆ 10,000 บาท (จ่ายเงินกู้ยืม 4 เดือนๆ 5,000 บาท)

 

สนใจลงทะเบียนจองที่เรียนได้ด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือ โอนผ่านธนาคารได้ที่ 

บัญชี "โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์ "

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุเทพ เลขที่บัญชี 471-2-20085-0

หรือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 023-2-61438-7

ภาพที่เกี่ยวข้อง

www.mutitar.com