นักศึกษาได้งานทำ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพความสำเร็จของนักศึกษา ที่เรียนจบแล้วมีงานทำ สามารถทำงานได้ทุกแผนกในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เช่น

- แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน

- แผนกผู้ป่วยนอก

- แผนกผู้ป่วยใน

- แผนกห้องจ่ายยา

- แผนกห้องผ่าตัด

- แผนกอายุรกรรม

- แผนกสูติ-นรีเวช

- แผนกกุมารเวช

- แผนกทันตกรรม (ฟัน)

- แผนกศัลยกรรมทั่วไป(ช-ญ)

- แผนกกายภาพบำบัด

- แผนกไต

- แผนกจักษุ (ตา)

- แผนกรังสี

- แผนกเวชระเบียน

- แผนกพนักงานเปล

- รถฉุกเฉิน เป็นต้น

นอกจากนั้นยังสามารถทำงานที่คลินิกต่างๆ เช่น   

- คลินิกเสริมความงาม

- คลินิกทันตกรรม (ฟัน)

- คลินิกกายภาพ

- โรงเรียนอนุบาล 

- ร้านขายยา

- ครูห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียน 

- สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลชุมชน 

- เนอสเซอรี่รับเลี้ยงเด็กได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

- รับดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ศูนย์พยาบาลอินเตอร์เนอสซิ่งโฮม

ภาพที่เกี่ยวข้อง

www.mutitar.com