โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์

www.mutitar.com

อาจารย์ พนมพร ตั้งศรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน การศึกษา - จบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต การพยาบาลและผดุงครรภ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2522 - ในอนุญาตที่ ผ.๒๓๖๓๙ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผน ปัจจุบัน ในสาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ - ใบอนุญาตที่ บ.ภ.๑๖๐๐๗ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ในสาขา เภสัชกรรม ประวัติการทำงาน - พยาบาลวิชาชีพ ตึก ICU โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นเวลากว..

อ่านต่อ
วิสัยทัศน์
Facebook
Line