เอกสาร รายงานตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำหนดการเปิดเรียน

รุ่นที่ 93 เปิดเรียนวันที่ 19 เมษายน 2564

 

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 42,000 บาท

- สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนทันที 2,000 บาท

- ค่าเทอมจ่ายทั้งหมดลดเหลือ 35,000 บาท

- ค่าเทอมเงินผ่อน 40,000 บาท แบ่งชำระได้

- โรงเรียนมีทุนให้กู้ยืมภาคปฎิบัติ 20,000 บาท

- กู้กับทางธนาคาร ธกส. ชำระค่าเทอม 5,000 บาท

 

กำหนดการของ โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์  รุ่นที่  93

วันนี้ - 19 เมษายน 2564         =  สมัครเรียนและลงทะเบียน 5,000 บาท

17 เมษายน 2564                   =  รายงานตัวและเข้าหอพัก         

19 เมษายน 2564                   =  ปฐมนิเทศและเปิดเรียน 

 

เอกสารรายงานตัว

1. สำเนาบัตรประชาชน ของนักศึกษา จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา จำนวน 1 ใบ

3. รูปถ่าย ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ

   (บิดา , มารดา หรือ ผู้ปกครอง)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ

   (บิดา , มารดา หรือ ผู้ปกครอง)