เอกสาร รายงานตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำหนดการเปิดเรียน

รุ่นที่ 89 เปิดเรียน วันที่  13 มกราคม 2563

(สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนทันที 2,000 บาท นะคะ)

กำหนดการของ โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์  รุ่นที่  89

ว/ด/ป

รายการ

หมายเหตุ

สมัครวันนี้ - 13 มกราคม 63 

เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 89

8,000  บาท

 

ปฐมนิเทศเปิดเรียนวันแรก

10,000  บาท

 

ที่เหลือผ่อนชำระเดือนละ

5,500  บาท