เอกสาร รายงานตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำหนดการเปิดเรียน

 

รุ่นที่ 90 เปิดเรียน วันที่  1 กรกฎาคม 2563

 

(สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนทันที 2,000 บาท เหลือ 40,000 บาท) 

 

กำหนดการของ โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์  รุ่นที่  90

 

ว/ด/ป

รายการ

หมายเหตุ

สมัครวันนี้ - 1 กรกฎาคม 63 

เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 90

8,000  บาท

 

ปฐมนิเทศเปิดเรียนวันแรก

10,000  บาท

 

ที่เหลือผ่อนชำระ 4 เดือนๆ ละ

5,500  บาท