เอกสาร รายงานตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำหนดการเปิดเรียน

รุ่นที่ 88 เปิดเรียน วันที่  21 พฤศจิกายน 2562

(สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนทันที 2,000 บาท นะคะ)

กำหนดการของ โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์  รุ่นที่  88

ว/ด/ป

รายการ

หมายเหตุ

วันนี้ - 21 พฤศจิกายน 62 เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 88

8,000  บาท

 

รายงานตัวเข้าหอพักโรงเรียน

5,000  บาท

 

วันปฐมนิเทศ และ เริ่มเรียนวันแรก

5,000  บาท

 

                                     โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์ จ.เชียงใหม่

                                         รายละเอียดการชำระค่าเล่าเรียน

                                      ตลอดหลักสูตร 6 เดือน  42,000  บาท

 

“กรณีชำระเงินสด” ลดทันที 2,000 บาท

จ่ายเพียง 40,000 บาท เท่านั้น

 

               “กรณีชำระเงินผ่อน”

                 แบ่งชำระ 5 งวด

วันที่สมัครเรียน                                       8,000   บาท

วันรายงานตัว+เปิดเรียน (งวดที่ 1)                   10,000   บาท         

ชำระค่าเล่าเรียน (งวดที่ 2)                           6,000   บาท

ชำระค่าเล่าเรียน (งวดที่ 3)                           6,000   บาท

ชำระค่าเล่าเรียน (งวดที่ 4)                           6,000   บาท

ชำระค่าเล่าเรียน (งวดที่ 5)                           6,000   บาท

                       

                                     รวมทั้งสิ้น      42,000   บาท

 

“กรณียื่นกู้ ธกส. หรือ ธนาคารอื่น”

  1.  กรณียื่นกู้ ธกส. หรือ ธนาคารอื่น นักเรียนต้อง ลงทะเบียนเรียนไว้ก่อน 8,000 บาท
  2. กรณียื่นกู้ ธกส. ผู้ปกครองต้องเป็นสมาชิก เท่านั้น
  3. ผู้ปกครองต้องไปติดต่อทาง ธกส. หรือธนาคารอื่นก่อน  ถ้าสามารถกู้ได้  ทางโรงเรียนจึงจะออกหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนให้
  4. เมื่อทางผู้ปกครองได้รับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากทางโรงเรียนแล้ว ต้องแจ้งผลการอนุมัติของ ธกส.หรือ ธนาคารอื่น ต่อทางโรงเรียนภายใน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นหนังสือ

 

 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์ 

38  ถ.คลองชลประทาน  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200

(อยู่ระหว่างตลาดต้นพยอมกับโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ)

โทร.053-217008 , 053-893141 , 081-6712786 , 081-8820237

www.mutitar.com