เอกสาร รายงานตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำหนดการเปิดเรียน

 

รุ่นที่ 91 เปิดเรียน วันที่  10 กันยายน 2563

 

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 42,000 บาท

- สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนทันที 2,000 บาท

- ค่าเทอมเงินสด 35,000 บาท

- ค่าเทอมเงินผ่อน 40,000 บาท แบ่งชำระได้

- โรงเรียนมีทุนให้กู้ยืม 20,000 บาท

- กู้กับทางธนาคาร ธกส. ชำระค่าเทอม 5,000 บาท

 

กำหนดการของ โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์  รุ่นที่  91

วันนี้-10 กันยายน 2563   =  สมัครเรียนและลงทะเบียน 5,000 บาท

9 กันยายน 2563             =  รายงานตัวและเข้าหอพัก         

10 กันยายน 2563           =  ปฐมนิเทศและเปิดเรียน  10,000 บาท

 

เอกสารรายงานตัว

1. สำเนาบัตรประชาชน ของนักศึกษา จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา จำนวน 1 ใบ

3. รูปถ่าย ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ

   (บิดา , มารดา หรือ ผู้ปกครอง)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ

   (บิดา , มารดา หรือ ผู้ปกครอง)