ความสำเร็จนักศึกษา

www.mutitar.com

จบแล้วมีงานทำ

       smileysmiley เมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถทำงานในโรงพยาบาล ตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (Nurse Aıd)"  ทุกแผนกในโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  เช่น

- แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน - แผนกผู้ป่วยนอก - แผนกผู้ป่วยใน- แผนกห้องจ่ายยา- แผนกห้องผ่าตัด- แผนกอายุรกรรม- แผนกสูติ-นรีเวช- แผนกกุมารเวช- แผนกทันตกรรม (ฟัน)- แผนกศัลยกรรมทั่วไป(ช-ญ)- แผนกกายภาพบำบัด- แผนกไต - แผนกจักษุ (ตา)- แผนกรังสี- แผนกเวชระเบียน- แผนกพนักงานเปล- รถฉุกเฉิน เป็นต้น

นอกจากนั้นยังสามารถทำงานที่คลินิกต่างๆ เช่น   

- คลินิกเสริมความงาม - คลินิกทันตกรรม (ฟัน)- คลินิกกายภาพ - โรงเรียนอนุบาล  - ร้านขายยา - ครูห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียน  - สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลชุมชน  - เนอสเซอรี่รับเลี้ยงเด็กได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป - รับดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ศูนย์พยาบาลอินเตอร์เนอสซิ่งโฮมyesyes

 

รายชื่อความสำเร็จนักศึกษาทุกรุ่น

www.mutitar.com

นส อรดี อัตตะแจ่มใส

จบจาก รร สตรีมารดาพิทักษ์
ทำงาน โรงพยาบาลลานนา

นส จิตรลัดดา ภูวะเรศ

จบจาก ว.การอาชีพเกาะคา
ทำงาน โรงพยาบาลเกาะคา ลำปาง

นส อารีญา อิงชาวนา

จบจาก รร สองแคววิทยาคม
ทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์

นส ดวงพร ตาแดง

จบจาก รร ดอยเต่าวิทยา
ทำงาน รพ.ค่ายสุรศักดิ์ฯ

นส ดรุณี จิณา

จบจาก รร เมืองมายวิทยา
ทำงาน รพ.ศูนย์ลำปาง

นส ณัฎฐวรรณ ศิริใจ

จบจาก รร ปล้องวิทยาคม
ทำงาน รพ.เกษมราษฎร์ฯ

นายชาญนรินทร์ ปินใจกุล

จบจาก รร ปล้องวิทยาคม
ทำงาน รพ.ลานนา

นายเฉลิมวุฒิ แซ่เท้า

จบจาก รร พร้าววิทยาคม
ทำงาน รพ.สันทราย

นส จุฑามาศ พงศ์ธงชัย

จบจาก รร เวียงเจดีย์วิทฯ
ทำงาน คลีนิคด๊อกเตอร์อเล็ก

นส จุฑามาศ กันทะวงศ์

จบจาก รร พร้าววิทยาคม
ทำงาน คลีนิคทันตกรรม

นส จิราภา ชัยลังกา

จบจาก รร แม่เจดีย์วิทยาคม
ทำงาน รพ.เชียงรายราชฯ

นส คัทลียา ขยันใหญ่ยิ่ง

จบจาก รร หนองยาง
ทำงาน รพ.นครพิงค์

นายกตัญญู จายสาย

จบจาก รร สังวาลย์วิทยา
ทำงาน รพ.นครพิงค์

นส จันทนิภา แก้วจริยากุล

จบจาก รร เชียงใหม่มัธยม
ทำงาน คลีนิคดัดฟันเมญ่า

นายจิ่ง ละวรรณ

จบจาก รร บ้านม่อนปิ่น
ทำงาน รพ.ฝาง

นส จีราพรรณ บุญทอง

จบจาก รร บ้านเจดีย์แม่ครัว
ทำงาน Loveteeth Dental Clinic

นายภูมินทร์ ปัญเทิง

จบจาก วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ทำงาน โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

นายเอกชัย ยาวิลาศ

จบจาก กศน ขุนยวม
ทำงาน รพ.ศรีสังวาลย์

นายสุริยะ ชะศรี

จบจาก ว.เทคโนหมู่บ้านครู
ทำงาน รพ.ลานนา

นส สุนิสา กรรณิกา

จบจาก รร แม่แจ่ม
ทำงาน รพ.ราชเวช